Live käynnistää lähipalvelut porrastetusti 1.6. alkaen. Siihen asti etäpalvelut jatkuvat. (päivitetty 14.5.2020 klo 12.54). Lue lisää

60.jpg

Uusimmat tiedotteet

Ajankohtaiset tiedotteet

Päivitämme tiedotteet alle välittömästi kun saamme lisätietoja. Tiedotteet kertyvät listalle niin, että uusin tiedote on aina listan ylimpänä.

14.5.2020 klo 12.54

Live käynnistää lähipalvelut porrastetusti 1.6. alkaen. Siihen asti etäpalvelut jatkuvat.

Live käynnistää lähipalvelut porrastetusti 1.6. alkaen. Siihen asti etäpalvelut jatkuvat. (päivitetty 14.5. klo 12.54)

Live Palvelut käynnistävät toimintansa lähipalveluina porrastetusti 1.6. alkaen. Käynnissä olevat etäpalvelut jatkuvat lähipalveluiden käynnistämiseen saakka. Live Palveluissa varaudutaan siihen, että osa asiakkaista ei osallistu lähipalveluihin (esim. riskiryhmään kuuluvat asiakkaat), joten mahdollistamme palvelut jatkossakin myös etäyhteyksin.

  • Live Polku jatkaa toimintaansa lähipalveluina 1.6. alkaen kahdessa ryhmässä (maanantai/keskiviikko sekä tiistai/torstai)
  • Kuntouttava työtoiminta jatkuu lähityöskentelynä 1.6.
  • Nuorten palvelut jatkavat lähipalveluina 1.6. alkaen.
  • Koto-koulutus jatkuu lähipalveluna 15.8.
  • ELY-keskuksen järjestämissä työllisyyspalveluissa jatketaan toistaiseksi etävalmennusta ja erikseen sovitusti lähivalmennusta. Tiedotamme mahdollisista muutoksista lisää aikaisintaan 28.5.2020.

Tarkempia lisätietoja palvelun toteutuksesta sekä aloituksesta saa suoraan oman palvelun yhteyshenkilöltä.

Kun saavut lähipalveluun, muistatahan säilyttää turvavälin muihin asiakkaisiin mahdollisuuksien mukaan.

Kehotamme asiakkaitamme ja henkilökuntaa aktiiviseen käsien pesuun sekä yskimään muita altistamatta. Kehotamme sekä asiakkaitamme että henkilöstöämme jäämään kotiin matalalla kynnyksellä, mikäli flunssan kaltaisia oireita ilmaantuu ja olemaan yhteydessä terveyskeskukseen, mikäli epäilee saaneensa tartunnan.

Live mahdollistaa lähiopetuksen ja lähipalvelut porrastetusti ja hallitusti (päivitetty 5.5. klo 12.44)

Hallituksen 4.5. linjausten mukaisesti Live ryhtyy hallitusti mahdollistamaan Ammattiopiston tarjoamaa lähiopetusta ja Live Palveluiden tarjoamia kuntoutus- ja työllisyyspalveluita. Hallituksen suositusten mukaisesti kontaktien määrää rajoitetaan edelleen, joten etäopetusta sekä etäpalveluita jatketaan lähiopetuksen sekä -palveluiden rinnalla. Lähiopetuksessa ja lähipalveluissa huolehditaan opiskelijoiden ja asiakkaiden turvallisuudesta järjestämällä riittävät turvavälit ja varmistamalla tehostettu käsihygienia.

Opetustoiminta:
Palaaminen lähiopetukseen 25.5. alkaen toteutuu porrastetusti. Siirtyminen lähiopetukseen tapahtuu eri tutkinnoissa ja koulutuksissa hieman eri tavoilla. Etusijalla lähiopetukseen palaamisessa ovat ne opiskelijat, joille opiskelu etäyhteyksien kautta on erityisen haasteellista. Opiskelu on edelleen mahdollista myös etäopetuksena 3.7.2020 saakka. Lisätietoa käytännön toimenpiteistä ja aikatauluista opiskelijoille ja huoltajille on tulossa Wilmassa arviolta viikon kuluttua. Huoltajia muistutamme jo tässä vaiheessa varmistamaan koulukuljetusten toimivuuden tarvittaessa.

Kuntoutus- ja valmennustoiminta:
Liven kuntouttavassa työtoiminnassa, työllisyyspalveluissa, koto-koulutuksessa sekä nuorten palveluissa palataan lähipalveluihin 1.6. alkaen. Siihen asti toimintaa jatketaan etäpalveluin. Live Palveluissa varaudutaan siihen, että osa asiakkaista ei osallistu lähipalveluihin (esim. riskiryhmään kuuluvat asiakkaat), joten mahdollistamme palvelut jatkossakin myös etäyhteyksin.

Tenholantien kahvila:
Tenholantien kahvilassa on valmius käynnistää toiminta 1.6. alkaen. Kahvilassa pyritään rajoittamaan asiakasmäärä max 50 henkeen kerrallaan. Kahvilan take away -myynti jatkuu 1.6. asti.

About corona virus in English.

Korona-tiedotusta arabiaksi (Facebook)

Korona-tiedotusta kurdin kielellä

Korona-tiedotusta farsiksi/dariksi

________________________________________________________________________

Etäpalvelut jatkuvat Livessä 13.5. saakka

Hallitus on päättänyt jatkaa koronavirustartuntojen leviämisen hidastamiseksi ja riskiryhmien suojelemiseksi aiemmin päätettyjä rajoitustoimia. Live Palveluissa rajoituksia tullaan jatkamaan kuukaudella 13.5. saakka.

Asiakkaiden yksilötapaamiset sekä ryhmätapaamiset toteutetaan mahdollisuuksien mukaan etäyhteyksillä, verkkoyhteyksien avulla tai puhelinohjauksessa. Noudatamme toiminnassa palvelujen ostajien antamia ohjeita palvelujen tuottamiseen.  Ole yhteydessä suoraan palvelusi yhteyshenkilöön halutessasi lisätietoja palvelun toteutuksesta.

Poikkeusjärjestelyt koronaviruksen ehkäisemiseksi (päivitetty 17.3.2020 klo 11.55)

Hallituksen 16.3.2020 antaman linjauksen mukaisesti Live Palvelut siirtyy kokonaan etäpalveluihin 18.3. alkaen. Asiakkaiden yksilötapaamiset sekä ryhmätapaamiset toteutetaan mahdollisuuksien mukaan etäyhteyksillä, verkkoyhteyksien avulla tai puhelinohjauksessa. Noudatamme toiminnassa palvelujen ostajien antamia ohjeita palvelujen tuottamiseen. Kuntouttava työtoiminta keskeytetään 18.3. alkaen.

Keskiviikosta 18.3. alkaen kaikki Liven toimipaikat ovat toistaiseksi suljettuina. Linjaus on voimassa 13.4.2020 saakka. Ole yhteydessä suoraan palvelusi yhteyshenkilöön halutessasi lisätietoja palvelun toteutuksesta.

Ammatillinen kuntoutus:

Ammatillisen kuntoutuksen asiakkaat siirtyvät keskiviikosta 18.3. alkaen etäkuntoutukseen. Sovimme asiakkaidemme kanssa yksilöllisesti puhelimitse kuntoutusprosessin jatkumisesta. Ajantasaiset tiedot saat omalta yhteyshenkilöltäsi Livessä.

Nuorten palvelut:

Tarjoamme nuorten palveluiden asiakkaille verkko-opintoja sekä etävalmennusta ja –ohjausta. Ajantasaisimman tiedon oman palvelusi toteutuksesta saat omalta yhteyshenkilöltäsi Livessä.

Kuntouttava työtoiminta

Kuntouttava työtoiminta päättyy hallituksen ohjeistuksen mukaisesti keskiviikosta 18.3. lähtien. Kaikki työelämäympäristöt ovat kiinni 13.4. saakka. Pidämme asiakkaisiin yhteyttä henkilökohtaisesti. Korvauksista odotetaan lisätietoa kunnilta.

Kotoutumiskoulutukset

Kotoutumiskoulutuksen asiakkaat siirtyvät etäopetukseen. Asiakkaita on ohjeistettu jo maanantaina jatkosta ja palvelun käytännön toteutuksesta etäyhteyksillä. Omaan opettajaan pidetään aktiivisesti yhteyttä myös etäopetuksen aikana.

Live Polku

Live Polku-valmennusta tarjotaan etäopetuksena. Etäopetuksessa paino on S2-opetuksessa.

Liven päivätoiminta ja asiantuntijakoulutukset keskeytetään määräajaksi. Tilannetta seurataan päivittäin ja mahdollisista muutoksista toiminnassa kerrotaan heti tarvittaessa! Live Palveluiden verkkosivuilta löydät uusimmat ajantasaiset tiedotteet liittyen koronatilanteeseen.

Lisätiedot:

Kehitysjohtaja Miika Keijonen
p. 050 409 1506
miika.keijonen@inlive.fi

Poikkeusjärjestelyt koronaviruksen ehkäisemiseksi (päivitetty 16.3.2020 klo 14.30)

Viimeaikaisen koronavirustilanteen vuoksi myös Live Palveluiden piirissä tehdään varotoimia. Asiakkaiden yksilötapaamiset sekä ryhmätapaamiset toteutetaan toistaiseksi mahdollisuuksien mukaan etäyhteyksillä. Noudatamme toiminnassa palvelujen ostajien antamia ohjeita palvelujen tuottamiseen. Ole yhteydessä suoraan palvelusi yhteyshenkilöön halutessasi lisätietoja palvelun toteutuksesta.

Työelämäympäristöissämme toiminta jatkuu toistaiseksi tavalliseen tapaan paikan päällä. Ainoastaan Liven Kahvilat ovat toistaiseksi suljettuina. Tenholantien toimipaikan kuudennen kerroksen ravintola Live on avoinna tavalliseen tapaan ja tarjoilee lounasta maanantaista perjantaihin klo 10.30–13.00. Ruokailussa käy ainoastaan korttimaksu, käteismaksu ei ole mahdollinen. Ruokailun porrastuksia myös lisätään.

Liven päivätoiminta ja asiantuntijakoulutukset keskeytetään määräajaksi. Tilannetta seurataan päivittäin ja mahdollisista muutoksista toiminnassa kerrotaan heti tarvittaessa!

Suhtaudumme Livessä vakavasti koronaviruksen torjuntaan jo sen aikaisessa vaiheessa ja haluamme minimoida riskiä taudin leviämisen muun muassa tehostetulla puhtaanapidolla sekä vältämme kättelyä kaikissa kohtaamisissa. Puhdistuspalvelut puhdistavat ja desinfioivat tehostetusti kosketuspintoja.

Olemme ohjeistaneet asiakkaita ja henkilökuntaa aktiiviseen käsien pesuun sekä yskimään muita altistamatta. Kehotamme sekä asiakkaitamme että henkilöstöämme jäämään kotiin matalalla kynnyksellä, mikäli flunssan kaltaisia oireita ilmaantuu ja olemaan yhteydessä terveyskeskukseen, mikäli epäilee saaneensa tartunnan.

Seuraamme jatkuvasti Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen, ulkoministeriön, opetus- ja kulttuuriministeriön, Kansaneläkelaitoksen, ELY-keskuksen ja kaupunkien ohjeistuksia ja tiedotamme asiakkaitamme, opiskelijoitamme ja henkilökuntaamme mahdollisista poikkeusjärjestelyistä.

Live Palveluiden verkkosivuilta löydät uusimmat ajantasaiset tiedotteet liittyen koronatilanteeseen.

Lisätiedot:

Kehitysjohtaja Miika Keijonen
p. 050 409 1506
miika.keijonen@inlive.fi