Livepalvelut-tyoelamalle-koulutuskalenteri-1920x900px

Koulutus-
kalenteri

Tutustu tuleviin koulutuksiimme

Erityisen tuen järjestäminen ja koordinointi, 2 op

5.9 - 8.10.2018 Helsinki

Erityisen tuen ja erityisoppilaitosten johdon parhaat asiantuntijat selvittävät, mitä ammatillisen koulutuksen uudistukset vaativat koulutuksen järjestäjiltä.  Hyödynnä ainutlaatuinen tilaisuus saada tukea ja valmiuksia erityisen tuen suunnittelemiseen ja järjestämiseen omassa oppilaitoksessasi ja osallistu webinaareihin! 

Lue lisää täältä.
Live Palvelut_erityisen tuen järjestäminen ja koordinointi.jpg

Hakeutuminen, henkilökohtaista­minen ja erityinen tuki, 2 op

6.11. - 28.11.2018

Tässä koulutusosiossa perehdytään jatkuvan haun toimintamalleihin ja onnistuneen ohjauksen elementteihin. Saat työhösi uusia näkökulmia ja käytännön työkaluja esimerkiksi toimintakykyajattelun soveltamisesta. Lue lisää koulutuksesta Hakeutuminen, henkilökohtaistaminen ja erityinen tuki.

Live Palvelut_Hakeutuminen, henkilökohtaistaminen ja erityinen tuki.jpg

Melba-arviointimenetel­mäkoulutus, 5 op

Ajankohta tulossa, Helsinki

Melba – työkyvyn arviointimenetelmän avulla voidaan tarkastella työn psykososiaalisia vaativuustekijöitä ja suhteuttaa ne henkilön taitoihin. Koulutus perehdyttää Melba -arviointimenetelmään ja koulutuksen käytyäsi saat lisenssin menetelmän käyttöön.

Lue lisää täältä.

Live Palvelut-imba-melba.jpg

Maahanmuutta­jien oppimiseen ja opiskeluun vaikuttavat tekijät, 2 op

25.10 - 15.11.2018, Helsinki

Oppimisvaikeuksia, kielitaidon puutetta vai taitojen harjaantumattomuutta? Miten voimme tunnistaa oppimisen haasteita?

Koulutus antaa valmiuksia tunnistaa maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden oppimisvaikeuksia ja oppimista vaikeuttavia tekijöitä ja kohdentaa ennakoidusti tukitoimia sekä erityistä tukea niitä tarvitseville oppijoille.
Lue lisää täältä.

Live Palvelut_maahanmuuttajien oppimisen haasteiden kartoitukset.jpg

Hygieniaosaamis­testi, erityistilannetesti, ryhmämuotoinen

 7.11.2018 klo 17, Helsinki

Hygieniaosaamistesti on suomenkielinen ryhmätesti, jossa kysymykset luetaan ääneen. Testiaikaa ei ole rajoitettu. Lue lisää täältä.

Live Palvelut_hygieniapassi.jpg

IMBA-arviointimenetel­mäkoulutus

Ajankohta tulossa, Helsinki

IMBA -menetelmän avulla arvioidaan työn edellyttämiä fyysisiä vaativuustekijöitä, ympäristön olosuhteita ja työturvallisuustekijöitä sekä tarkastellaan työn fyysisiä vaativuustekijöitä. Se soveltuu esimerkiksi silloin, kun pyritään sijoittamaan työhön fyysisesti suoritusrajoitteisia ihmisiä ja on huomioitava ympäristötekijät, työolosuhteet sekä työturvallisuuskysymykset. 

Lue lisää täältä.

Live Palvelut-imba-melba-162121-edited.jpg

Työhönvalmen­nuksen verkostopäivä

22.11.2018, Järvenpää

Lisätietoja ja ilmoittautuminen tulossa syyskuun loppuun mennessä!

Live Palvelut_Työhönvalmennuksen verkostopäivä.jpg

Menetelmiä ja lähestymis-tapoja maahanmuuttajien ohjaukseen, 3 op

22.1. - 7.3.2019, Järvenpää

Maahanmuuttajataustaiset opiskelijat voivat tarvita tukea opintoihinsa mm. oppimisvaikeuksien, kielitaidon puutteen, koulutustaustan tai trauma- ja kriisikokemuksen vuoksi.  Tule oppimaan uutta, jakamaan kokemuksia sekä kokeilemaan erilaisia maahanmuuttajien oppimista tukevia menetelmiä omassa ohjauksessasi. Lue lisää koulutuksesta Menetelmiä ja lähestymistapoja maahanmuuttajien ohjaukseen.

Ammattiopisto-Live-kalenteri-koulutus-1920x900px.jpg

Osaavaa arviointia, 2 op

24.1. - 7.2.2019, Helsinki 

Tässä koulutuksessa perehdytään osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen käytänteisiin, näyttöjen järjestämiseen ja osaamisen arviointiin sekä mukauttamisen ja poikkeamisen kysymyksiin. Lue lisää koulutuksesta Osaavaa arviointia.

Invalidisaatio_palvelumme_ylabanneri_1920x900.jpg